Lista dokumentów

Dokumentacja GMP / GHP / HACCP została przygotowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz UE. Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę żywności (Sanepid i Inspekcję Wet.) i wykorzystywane są przez wiele firm w całej Polsce.

Przetestuj: Procedura przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji
Wygeneruj za darmo

 

W pełnej wersji serwisu wygenerujesz następujące dokumenty:

1. Procedury Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej

 • Procedura GMP_GHP
 • Procedura przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji
 • Procedura zaopatrzenia w wodę
 • Procedura usuwania odpadów i ścieków,
 • Procedura kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami
 • Procedura zabezpieczania i wycofywania z obrotu partii żywności nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej

2. Instrukcje mycia i dezynfekcji

 • Instrukcja mycia rąk
 • Instrukcja higienicznego korzystania z toalety

3. Księga HACCP część wstępna

 • Podstawy prawne wdrażania systemu
 • 12 kroków systemu HACCP
 • Profil zakładu
 • Schemat organizacyjny
 • Definicje
 • Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
 • Zarządzenie w sprawie powołania zespołu HACCP
 • Szkolenie i świadomość personelu
 • Plan pomieszczeń

4. Plan HACCP

 • Metodyka schematów technologicznych, analizy zagrożeń i identyfikacji CCP
 • Opisy produktów, schematy technologiczne, analizy zagrożeń i identyfikacji CCP
 • Arkusze kontroli dla CCP
 • Procedury monitorowania CCP i działań korygujących
 • Procedura weryfikacji

 

Chcesz pełną dokumentację?
Skontaktuj się z nami

W systemie wygenerujesz następujące dokumenty:
 1. Procedury Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej
 2. Instrukcje mycia i dezynfekcji
 3. Księga HACCP część wstępna
 4. Plan HACCP